Xidmətlər Tərcümə xidmətləri
 • /home/katalog/public_html/upload/Image/logo2.png
  LINGUA TRANSLATION COMPANY
  Xocalı prospekti 37, Demirchi tower 15-ci mərtəbə
  Теlefon: 012 310 35 87
  Моb.: 055 697 89 14
  E-mail: office@lingua.az
Azərbaycan, Bakı şəhəri, AZ1025, Demirchi tower, 15-ci mərtəbə, Xocalı prospekti 37, Tel: (+99412) 310-35-87 E-mail: office@lingua.az Mob: (+99455) 697 89 14; (+99451) 353 67 72 Web: www.lingua.az QİYMƏT CƏDVƏLİ Bütün dillər üzrə tibbi, texniki və elmi tədqiqat istiqamətli səhifəlik tərcümələr üçün qiymətlər Times New Roman şrifti ilə, 12 ölçü və 1,5 interval ilə, yaxud söz sayı (250-300 söz) və ya simvol hesabı (1800 simvol) ilə hesablanır və hər səhifəyə əsasən mətnin tərkibindən asılı olaraq əlavə ödəniş edilir.Bu qiymət cədvəli Sizin sifarişinizin real dəyərini əks etdirmir, belə ki, hər bir sifariş fərdi qaydada nəzərdən keçirilir və onun dəyəri həm artan (təcililik, mürəkkəblik zamanı), həm də azalan (iri həcmli tərcümələrə görə güzəştlər, kifayət qədər vaxtın ayrılması və sairə) istiqamətdə dəyişilə bilər. TƏRCÜMƏ XİDMƏTLƏRİNİN QİYMƏT CƏDVƏLİ DİLLƏR SƏNƏDLƏRİN TƏRCÜMƏ DƏYƏRİ (AZN) MƏTNLƏRİN TƏRCÜMƏ DƏYƏRİ (AZN) ingilis, rus, türk 7 8-14 alman, ukrayna 8 10-15 ərəb, fars, gürcü 10 12-20 fransız, italyan, ispan 16 18-32 isveç, fin, holland, norveç, danimarka, tacik, erməni, yəhudi (ivrit, ibri) 20 26-36 yunan, macar, çex, alban, sloven, bosniya, serb, bolqar, polyak, rumın, belarus, moldav, latış, eston, qazax, türkmən, qırğız, portuqal 28 35-45 yapon, çin, koreya, vyetnam, urdu, hind 32 42-52 malay, indoneziya, qviney, nepal, monqol 35 45-60  Qiymətlərə notarial təsdiq daxil deyil. Sənədlərin notarial təsdiqi tələb olunarsa, bu zaman notarial xərclər, yəni rüsum qiymətin üzərinə əlavə olunur. Sənədin tərcüməsi həmin sənədin özünə tikilərsə (bu kimi sənədlərə qərar, etibarnamə, bildiriş, ərizə, arayış və s. daxildir), bu zaman səhifəsindən asılı olmayaraq, bir sənəd üçün 5 AZN ödənilir.  Əgər tərcümə sənədin surətinə tikilərsə (məsələn, diplom, şəhadətnamələr, pasport, vəsiqə və s.), bu zaman tərcümənin təsdiqi üzrə məbləğin (5 AZN) üzərinə surətin təsdiq rüsumu da əlavə olunur. 1 səhifədən ibarət sənədin surətinin təsdiqi 5 AZN, hər bir növbəti səhifənin qiyməti isə, əlavə olaraq 1 AZN hesablanır. Nümunə olaraq, 5 səhifədən ibarət sənədin surətinin təsdiqi ilk səhifə üçün 5 AZN + növbəti 4 səhifə üçün 4 x 1 AZN = 9 AZN olaraq hesablanır. Azərbaycan, Bakı şəhəri, AZ1025, Demirchi tower, 15-ci mərtəbə, Xocalı prospekti 37, Tel: (+99412) 310-35-87 E-mail: office@lingua.az Mob: (+99455) 697 89 14; (+99451) 353 67 72 Web: www.lingua.az Sənədlərin təcili tərcüməsi Dəyəri 1 saata - 3 səhifə səhifənin dəyərinin +100% 24 saata - 8 səhifəyə qədər səhifənin dəyərinin +40% MÜDDƏTLƏR: Müddət ilə bağlı müzakirələr zamanı biz sifarişçinin maraq və arzularını maksimal dərəcədə nəzərə almağa hazırıq. Yazılı tərcümənin sifarişi zamanı sifarişçinin bunlar haqqında təsəvvürü olmalıdır: mətnin mürəkkəbliyindən asılı olaraq bir tərcüməçi gün ərzində orta hesabla 4-7 səhifə tərcümə edə bilər. Əlbəttə, zəruri hallarda, biz daha bir neçə tərcüməçini işə cəlb edə bilərik, lakin belə olan halda, tərcümə olunmuş mətnin redaktə olunması üçün lazım olan vaxtı da nəzərə almaq vacibdir (vahid üslubun, vahid terminologiyanın saxlanmasının yoxlanılması və sairə). Sifariş olunan tərcümənin vaxtında yerinə yetirilməsi və başlıca məqsədimiz olan müştəri məmnuniyyəti üçün - biz 7/24 xidmət göstəririk YAZILI TƏRCÜMƏNİN TƏCİLİLİYİNİN MEYARI: Təcili tərcümə - qısa müddət ərzində yerinə yetirilməsi zəruri olan tərcümədir, məsələn, sifarişin qəbul olunması anından etibarən 3 saat ərzində gün ərzində 10 səhifə sadə mətni (1 səhifə - aralıq məsafəni nəzərə almaqla 1800 işarə) və ya 5 səhifə mürəkkəb mətni tərcümə etmək lazımdır. Belə hallarda tərcümənin dəyərinə təciliyə görə faiz məbləği əlavə olunur. O təcililiyin dərəcəsindən asılıdır. Yazılı tərcüməyə dair bütün qalan sifarişlər təcili olmayan sifarişlərin kateqoriyasına daxil olur və gün ərzində mətnin 3-5 səhifəsini hesablamaqla yerinə yetirilir.  Redaktə xidməti: bir səhifə və ya bir sənəd üçün nəzərdə tutulmuş tərcümə haqqının 50%-i nisbətində ödəniş edilir. Qeyd: Redaktə xidməti dedikdə, müəyyən dildə yığılmış mətnin və ya tərcümə edilmiş mətnin redaktəsi, səhvlərinin yoxlanılması, orfoqrafik və leksik səhvlərin aradan qaldırılması başa düşülür.  Eyniləşdirmə xidməti: bir səhifə və ya bir sənəd üçün nəzərdə tutulmuş tərcümə haqqının 60%-i nisbətində ödəniş edilir. Qeyd : Eyniləşdirmə xidmətləri dedikdə, müəyyən dildə yığılmış mətnin və ya tərcümə edilmiş mətnin orijinal variantı ilə tutuşdurulması, texniki və orfoqrafik səhvlərin aradan qaldırılması. GÜZƏŞTLƏR: Güzəşt üçün əsas Güzəştin həcmi 50-dən çox standart səhifə sifariş edildikdə 10% Menecerimizlə əlaqə saxlayaraq Sizi maraqlandıran suallara cavab tapa bilərsiniz